golven

25 juni 2018

Vanochtend is het rescueteam van SOS Dolfijn gealarmeerd via de centrale van de Kustwacht. Een uitvarend schip heeft ter hoogte van Den Helder een walvis rond half acht waargenomen. Tijdens de surveillance vlucht van de Kustwacht is op verzoek van SOS Dolfijn beeldmateriaal gemaakt zodat de situatie en de soort beoordeeld konden worden. Hierop werd duidelijk dat het om een potvis gaat. Omdat potvissen moeilijk weten te overleven in de, voor potvissen ondiepe Noordzee, is dit voor het dier een lastige situatie. De potvis bevindt zich al enkele uren in eenzelfde gebied en is mogelijk gedesoriënteerd en/of ziek/verzwakt.

Wanneer walvissen groter dan 3 meter in de problemen zijn, gaat in Nederland het walvis protocol in werking. SOS Dolfijn heeft daarom direct de stranding coördinator van het ministerie van Economische Zaken benaderd. Op verzoek van het ministerie gaat SOS Dolfijn met behulp van de Kustwacht en de KNRM het dier monitoren om een zo veilig mogelijke situatie voor het dier te creëren. Hierbij wordt alle scheepvaart op afstand gehouden!

UPDATE:
 

Het rescueteam van SOS Dolfijn is in de vroege avond opnieuw bij de KNRM aan boord gestapt om de potvis nogmaals te kunnen observeren. Het dier bleek nog steeds niet van locatie veranderd. De potvis drijft non-stop aan de wateroppervlakte en verplaatst daarbij nauwelijks. Hoewel vanuit het Kustwachtcentrum alle scheepvaart wordt gealarmeerd en wordt gevraagd koers te wijzingen zodat er geen schepen in de buurt van het dier komen, is de situatie van het dier zorgelijk. De potvis heeft zich gedurende de gehele dag nauwelijks verplaatst, wat voor een walvis afwijkend gedrag is. Bovendien is het voor een potvis in de Noordzee heel lastig om de goede weg naar het eigen leefgebied terug te vinden.

Het heeft weinig zin het dier van zijn plek weg te jagen. Dat zal het dier niet helpen bij het terugvinden van zijn oorspronkelijke route en alleen extra stress veroorzaken. Vooralsnog kiezen we er daarom voor het dier met rust te laten in de hoop dat het vanzelf besluit zijn weg weer te vervolgen. De overlevingskansen van potvissen in de Noordzee zijn klein. Het zijn diepzee-dieren die zich voeden met grote inktvissen. Het dier heeft voldoende voeding nodig om te overleven. Hoe langer het zich in de Noordzee bevindt hoe langer het dier te weinig voeding binnen zal krijgen en daardoor verder zal verzwakken. Morgen wordt de situatie opnieuw bekeken.

De eerste observaties geven een beeld van een vermagerd, verzwakt en mogelijk gedesoriënteerd dier. Vannacht zal de Kustwacht de omgeving van het dier in de gaten blijven houden en morgen ochtend zal er opnieuw naar het dier gekeken worden. De potvis is een groot volwassen dier van naar schatting 15-18 meter in lengte.

Potvissen kunnen wel een gewicht van 50.000 kg bereiken. Het zijn wilde dieren die je niet zomaar in een bepaalde richting kunt sturen. Het dier is ver weg van de plek waar het normaal leeft en bovendien zal een ziek dier er niet bij gebaat zijn weggejaagd te worden van zijn plek. Er wordt daarom vooralsnog voor gekozen het dier zoveel mogelijk met rust te laten in de hoop dat het zijn weg naar de oceaan weer terug zal vinden.

 

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Wall of Shame

03-10-2021: Vandaag was SOS Dolfijn op bezoek in Petten bij Arnold Gronert. Tientallen jaren was hij hulpverlener in het gebied om dieren in nood te helpen. Ook raapte hij afval van de stranden en maakte er kunst mee. 

Lees meer

 
 

Verzwakte bruinvis bij Termunten 

27-08-2021: De bruinvis die verzwakt vorige week werd aangetroffen bij Termunten was ziek. Dat blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Utrecht. De bruinvis kampte met een longontsteking en ernstige huidonsteking. 

Lees meer

 
 

Piek in bruinvisstrandingen op de Wadden

29-08-2021 Er spoelen tientallen bruinvissen momenteel aan op de Waddeneilanden. Hoe dit aantal plots zo is gestegen is nog onbekend.  

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn