golven

25 juni 2018

Vanochtend is het rescueteam van SOS Dolfijn gealarmeerd via de centrale van de Kustwacht. Een uitvarend schip heeft ter hoogte van Den Helder een walvis rond half acht waargenomen. Tijdens de surveillance vlucht van de Kustwacht is op verzoek van SOS Dolfijn beeldmateriaal gemaakt zodat de situatie en de soort beoordeeld konden worden. Hierop werd duidelijk dat het om een potvis gaat. Omdat potvissen moeilijk weten te overleven in de, voor potvissen ondiepe Noordzee, is dit voor het dier een lastige situatie. De potvis bevindt zich al enkele uren in eenzelfde gebied en is mogelijk gedesoriënteerd en/of ziek/verzwakt.

Wanneer walvissen groter dan 3 meter in de problemen zijn, gaat in Nederland het walvis protocol in werking. SOS Dolfijn heeft daarom direct de stranding coördinator van het ministerie van Economische Zaken benaderd. Op verzoek van het ministerie gaat SOS Dolfijn met behulp van de Kustwacht en de KNRM het dier monitoren om een zo veilig mogelijke situatie voor het dier te creëren. Hierbij wordt alle scheepvaart op afstand gehouden!

UPDATE:
 

Het rescueteam van SOS Dolfijn is in de vroege avond opnieuw bij de KNRM aan boord gestapt om de potvis nogmaals te kunnen observeren. Het dier bleek nog steeds niet van locatie veranderd. De potvis drijft non-stop aan de wateroppervlakte en verplaatst daarbij nauwelijks. Hoewel vanuit het Kustwachtcentrum alle scheepvaart wordt gealarmeerd en wordt gevraagd koers te wijzingen zodat er geen schepen in de buurt van het dier komen, is de situatie van het dier zorgelijk. De potvis heeft zich gedurende de gehele dag nauwelijks verplaatst, wat voor een walvis afwijkend gedrag is. Bovendien is het voor een potvis in de Noordzee heel lastig om de goede weg naar het eigen leefgebied terug te vinden.

Het heeft weinig zin het dier van zijn plek weg te jagen. Dat zal het dier niet helpen bij het terugvinden van zijn oorspronkelijke route en alleen extra stress veroorzaken. Vooralsnog kiezen we er daarom voor het dier met rust te laten in de hoop dat het vanzelf besluit zijn weg weer te vervolgen. De overlevingskansen van potvissen in de Noordzee zijn klein. Het zijn diepzee-dieren die zich voeden met grote inktvissen. Het dier heeft voldoende voeding nodig om te overleven. Hoe langer het zich in de Noordzee bevindt hoe langer het dier te weinig voeding binnen zal krijgen en daardoor verder zal verzwakken. Morgen wordt de situatie opnieuw bekeken.

De eerste observaties geven een beeld van een vermagerd, verzwakt en mogelijk gedesoriënteerd dier. Vannacht zal de Kustwacht de omgeving van het dier in de gaten blijven houden en morgen ochtend zal er opnieuw naar het dier gekeken worden. De potvis is een groot volwassen dier van naar schatting 15-18 meter in lengte.

Potvissen kunnen wel een gewicht van 50.000 kg bereiken. Het zijn wilde dieren die je niet zomaar in een bepaalde richting kunt sturen. Het dier is ver weg van de plek waar het normaal leeft en bovendien zal een ziek dier er niet bij gebaat zijn weggejaagd te worden van zijn plek. Er wordt daarom vooralsnog voor gekozen het dier zoveel mogelijk met rust te laten in de hoop dat het zijn weg naar de oceaan weer terug zal vinden.

 

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn