Onze missie

golven

Opvang en hulpverlening

Zeezoogdieren die in Nederland in de problemen komen en gewond, ziek of verlaten op het strand terechtkomen, worden door verschillende instellingen opgevangen. Voor zeehonden in nood zijn dat Ecomare op Texel, Zeehondencrèche Pieterburen en A Seal in Stellendam. Kleine walvisachtigen zoals dolfijnen en bruinvissen die in Nederland levend op het strand terechtkomen worden geholpen door Stichting SOS Dolfijn. SOS Dolfijn heeft als doel om te helpen bij strandingen van levende walvisachtigen en waar mogelijk deze dieren op te vangen, te behandelen en terug te brengen naar zee. Hierbij staat voorop het dierenleed tot een minimum te beperken. Welzijn van het dier heeft de prioriteit.

Tientallen bruinvissen zijn de afgelopen jaren gerehabiliteerd en teruggebracht naar hun natuurlijke leefgebied; de Noordzee. Naast opvang bestaan de hulpopties uit: directe terugplaatsing in zee, euthanasie en palliatieve zorg. Voor opvang wordt alleen gekozen met het vooruitzicht van een terugkeer naar de natuur na succesvolle rehabilitatie. Het gaat bij opvang meestal om bruinvissen. Het rehabilitatieproces is zeer intensief waarbij in de beginperiode dieren dag en nacht ondersteuning en zorg nodig hebben. Het vaste team ervaren medewerkers wordt hierin bijgestaan door een groep van ongeveer 70 vrijwilligers. De opvangorganisatie is ook beschikbaar voor hulp en advies in buurlanden. Kleine walvisachtigen gestrand in Duitsland, België en Noord Frankrijk zijn ook opgevangen door SOS Dolfijn.

Natuurbescherming

Bruinvissen de bij SOS Dolfijn in het opvangcentrum verblijven leveren waardevolle informatie over deze diersoort. Dieren in het opvangcentrum geven unieke en bijzondere informatie over de specifieke eigenschappen van de soort maar ook over de ontwikkeling van ziektes, de voedselbehoefte en de effecten van de mens op de gezondheid van de dieren. Zo wordt gericht fysiologisch, akoestisch, genetisch maar ook microbieel en ander onderzoek verricht in het belang van de gezondheid van het dier. Dergelijke informatie kan gebruikt worden bij verder onderzoek en ook voor het beheer en behoud van verschillende populaties in het wild. SOS Dolfijn werkt hiervoor samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksgroepen om met behulp van de dieren in het opvangcentrum meer kennis te vergaren over de bruinvis. Met de opvang van gestrande bruinvissen wordt individuele dieren een tweede kans geboden om verder te leven in het wild. Tegelijkertijd levert het rehabilitatieproces een unieke kans om nieuwe en belangrijke informatie over bruinvissen te verkrijgen die relevant is voor het beheer en behoud van de populaties in het wild. 

Educatie 

Ook wil SOS Dolfijn een educatieve rol vervullen door het publiek te informeren over bruinvissen en andere walvisachtigen. Vooral over het feit dat deze unieke dieren voor onze eigen Nederlandse kust voorkomen. Door kinderen en volwassenen de walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen en waarderen, wil SOS Dolfijn de maatschappij inspireren tot een actieve bijdrage in de bescherming van deze soorten en hun leefomgeving. Dit wordt onder anderen bereikt door het bezoeken van evenementen en scholen, het geven van lessen, workshops en rondleidingen. Maar voornamelijk vanuit het educatiecentrum van SOS Dolfijn op Landgoed Hoenderdaell, dat dagelijks gratis voor bezoekers van Landgoed Hoenderdaell te bezoeken is. Het opvangcentrum is tegen het educatiecentrum gebouwd met grote glazen ramen rondom zodat bezoekers van heel dichtbij en vanuit de educatieruimte zien en meemaken wat er komt kijken bij de zorg en behandeling van zieke of gewonde tandwalvissen.

Medio 2016 is SOS Dolfijn tevens gestart met het educatie programma 'Het Reizende Walvisziekenhuis'. Een interactief veldhospitaal waarmee het educatieteam van SOS Dolfijn het land door reist om scholen en evenementen te bezoeken en zo kinderen en volwassenen laat kennis maken met walvissen en dolfijnen in de Noordzee. Via het digitale lespakket genaamd 'De Walviswereld Dichtbij' kunnen basisscholen de mysterieuze wereld van walvissen en dolfijnen nu ook in de klas brengen. Het lespakket is kosteloos beschikbaar en geschikt voor zowel de onder- als bovenbouw. In 2022 werkt het educatieteam aan nieuwe educatieve platforms. Zo zal medio 2022 er een club zijn speciaal voor kinderen genaamd ´De Bruinvis Buddy´s´ en komen er speciale schoolreis-pakketten. 

praatplaat groep vervuiling

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn