Bedreigingen

golven

Bedreigingen

Bijvangst in vistuig wordt gezien als de grootste bedreiging voor de bruinvis. Veel van de in Nederland aanspoelende bruinvissen blijken door verdrinking in visnetten om het leven te zijn gekomen. Wereldwijd zijn passieve tuigen (staandwantnetten) de voornaamste 'boosdoeners'. Deze onbedoelde bijvangst is een bedreiging voor het in stand houden van de populatie.

Met de steeds verder ontwikkelende technologie van vandaag de dag wordt er op steeds grotere schaal gevist. Onze oceanen worden letterlijk leeggevist. We noemen dit overbevissing, wanneer er meer vis weggehaald wordt dan dat er op natuurlijke wijze nieuw bij komt. Overbevissing zorgt voor continue afnemende hoeveelheden visstanden waardoor prooidieren steeds moeilijker zijn te vinden voor de walvisachtigen.

Ook hebben walvisachtigen te maken met de ernstige vervuiling van oceanen door afval en chemische verontreiniging. Een groot gevaar van afval is dat zeezoogdieren het aanzien voor eten waardoor het spijsverteringsysteem geblokkeerd of beschadigd raakt. Dit leidt vaak tot verhongering met dodelijke gevolgen. Daarnaast raken vele zeezoogdieren verstrikt in ronddwalend afval zoals visnetten en plastic. Ook de gevolgen van chemische verontreiniging zijn duidelijk merkbaar. Verontreinigde stoffen komen in vis terecht waarna het zich opstapelt bovenin de voedselketen bij de walvissen. Ophoping van deze stoffen in het systeem kan bij zeezoogdieren leiden tot een onderdrukking van het afweersysteem en verlaging van het voortplantingssucces.

Een ander actueel probleem is de grote mate van geluidsverstoring in zee. In het Nederlandse deel van de Noordzee gaat de zorg hierom met name uit naar impulsief onderwatergeluid (zoals bij het heien van palen voor de opstelling van windmolens op zee, seismisch onderzoek, explosies onder water, scheepsvaart, sonar operaties van de marine). Bruinvissen hebben een uitermate goed gehoor en zijn afhankelijk van geluid bij het opsporen van prooidieren, communicatie en navigatie. Dit maakt ze extra gevoelig voor akoestische vervuiling.

Daarnaast hebben we te maken met toenemende hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Dit heeft verschillende gevolgen waaronder klimaatsveranderingen en het warmer worden van de zee. Er zijn al diverse invloeden waar te nemen op de verspreiding van verschillende zeedieren en de timing van levenscycli in de oceanen. Gevolgen zijn er ook voor walvisachtigen en onze Noordzee. We zien dat walvisachtigen, net als andere diersoorten, in vele opzichten (voedsel, verspreiding, voorkomen) temperatuurafhankelijk zijn. Wanneer klimaat veranderd en de zee warmer wordt kunnen de gevolgen voor de complexe ecosystemen in de Noordzee enorm zijn.

Bruinvissen in Nederland zijn op Europees niveau wettelijk beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn, Bijlagen II en IV en ASCOBANS (the Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) en nationaal volgens de Wet Natuurbescherming. In de Noordzee leven naar schatting 230.000 bruinvissen. Ondanks deze ogenschijnlijk grote aantallen dieren zijn de bedreigingen en de mate van bijvangst zo omvangrijk dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de bruinvis in de Noordzee.

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 

Walviskader op het Wad

04-01-2021: Nadat eind november 2020 een dwergvinvis aanspoelde op de Rottumerplaat heeft RWS besloten om het kadaver te laten liggen. Een unieke kans voor monitoring van het afbraakproces. 

Lees meer

 

Charlotte in actie voor SOS Dolfijn

28-12-2020: Charlotte van 12 jaar oud is gek op dolfijnen en het maken van armbandjes. Ze besloot armbandjes te maken en te verkopen voor SOS Dolfijn en haalde een mooi bedrag op. 

Lees meer

 

Massastranding potvissen Engelse kust

24-12-2020: Op de oostkust van Engeland zijn tien jonge potvissen aangespoeld. Geen van de dieren overleefde de massastranding. 

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn