Bedreigingen

Bijvangst in vistuig wordt gezien als de grootste bedreiging voor de bruinvis. Veel van de in Nederland aanspoelende bruinvissen blijken door verdrinking in visnetten om het leven te zijn gekomen. Wereldwijd zijn passieve tuigen (staandwantnetten) de voornaamste ‘boosdoeners’. Deze onbedoelde bijvangst is een bedreiging voor het in stand houden van de populatie.

Met de steeds verder ontwikkelende technologie van vandaag de dag wordt er op steeds grotere schaal gevist. Onze oceanen worden letterlijk leeggevist. We noemen dit overbevissing, wanneer er meer vis weggehaald wordt dan dat er op natuurlijke wijze nieuw bij komt. Overbevissing zorgt voor continue afnemende hoeveelheden visstanden waardoor prooidieren steeds moeilijker zijn te vinden voor de walvisachtigen.

Ook hebben walvisachtigen te maken met de ernstige vervuiling van oceanen door afval en chemische verontreiniging. Een groot gevaar van afval is dat zeezoogdieren het aanzien voor eten waardoor het spijsverteringsysteem geblokkeerd of beschadigd raakt. Dit leidt vaak tot verhongering met dodelijke gevolgen. Daarnaast raken vele zeezoogdieren verstrikt in ronddwalend afval zoals visnetten en plastic. Ook de gevolgen van chemische verontreiniging zijn duidelijk merkbaar. Verontreinigde stoffen komen in vis terecht waarna het zich opstapelt bovenin de voedselketen bij de walvissen. Ophoping van deze stoffen in het systeem kan bij zeezoogdieren leiden tot een onderdrukking van het afweersysteem en verlaging van het voortplantingssucces.

plaat gevaren in de zee

Een ander actueel probleem is de grote mate van geluidsverstoring in zee. In het Nederlandse deel van de Noordzee gaat de zorg hierom met name uit naar impulsief onderwatergeluid (zoals bij het heien van palen voor de opstelling van windmolens op zee, seismisch onderzoek, explosies onder water, scheepsvaart, sonar operaties van de marine). Bruinvissen hebben een uitermate goed gehoor en zijn afhankelijk van geluid bij het opsporen van prooidieren, communicatie en navigatie. Dit maakt ze extra gevoelig voor akoestische vervuiling.

Daarnaast hebben we te maken met toenemende hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Dit heeft verschillende gevolgen waaronder klimaatsveranderingen en het warmer worden van de zee. Er zijn al diverse invloeden waar te nemen op de verspreiding van verschillende zeedieren en de timing van levenscycli in de oceanen. Gevolgen zijn er ook voor walvisachtigen en onze Noordzee. We zien dat walvisachtigen, net als andere diersoorten, in vele opzichten (voedsel, verspreiding, voorkomen) temperatuurafhankelijk zijn. Wanneer klimaat veranderd en de zee warmer wordt kunnen de gevolgen voor de complexe ecosystemen in de Noordzee enorm zijn.

Bruinvissen in Nederland zijn op Europees niveau wettelijk beschermd volgens de Europese Habitatrichtlijn, Bijlagen II en IV en ASCOBANS (the Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas) en nationaal volgens de Wet Natuurbescherming. In de Noordzee leven naar schatting 230.000 bruinvissen. Ondanks deze ogenschijnlijk grote aantallen dieren zijn de bedreigingen en de mate van bijvangst zo omvangrijk dat we ons ernstig zorgen moeten maken over de bruinvis in de Noordzee.

Gestrand bruinvis

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

Doneren

Webwinkel

Doneren

Deutsch

bruinvis pluche rechterzijde

In de webwinkel van SOS Dolfijn kun je diverse leuke, originele
producten kopen zoals boeken, sieraden, mokken, paraplu's en meer.

Steun met jouw aankopen het werk van SOS Dolfijn
Lees meer

Verlanglijstje

Help SOS Dolfijn met het vinden van de volgende producten:

Droogpakken Loodgordels
Handdoeken Boekenbonnen
Waadbroeken Sokken

Lees meer

Nieuws

Gestrande bruinviskalf Katwijk

12-07-2020: Op het strand van Katwijk is een sterk vermagerde bruinviskalf aangespoeld. SOS Dolfijn heeft het dier moeten laten inslapen. Lees meer

Wereld Zoönosen Dag

06-07-2020: Een zoönose is een infectieziekte die overdraagbaar is van dier op mens. Ook zeezoogdieren kunnen ziekten overdragen. Lees meer  

Bruinvis in nood bij Huisduinen

28-06-2020: Een surfer treft eind van de middag een vermagerde bruinvis in nood aan bij Huisduinen. Lees meer  

Lees meer

Spreekbeurt
houden?

Van plan om binnenkort een spreekbeurt te houden over dolfijnen, bruinvissen of andere walvissen in de Noordzee?

Lees meer

Sitemap

HomeKids CornerOpvangcentrumMeer leren
Wat doet SOS DolfijnWalvissen in de NoordzeeStrandingWalvisachtigen in nl
Onze missieBruinvissen EHBOVerzorgingBruinvis
ContactHelp meeTerug naar zeeBedreigingen
VerlanglijstWat kun je doenNu in opvangInformatiemateriaal
 Gestrand dier gevonden?  
 Vacatures Links

Vrienden van SOS Dolfijn

iqount logo xlence  Advocaten van Riet  Melanistijl - Grafisch ontwerp aegir triplepro om logo  mazierBHV Training Zeeland
Stichting Maak het Verschil IFAW
 

                                                   

English
m bg vlak
SOS Dolfijn
SOS Dolfijn