Geschiedenis

2019
SOS Dolfijn en Landgoed Hoenderdaell hebben het verkenningstraject voor de mogelijkheid van huisvesting van de stichting in de kop van Noord-Holland op het landgoed stopgezet. Ondanks dat diverse fondsen en de eigenaren van de locatie het project een warm hart toedragen is het niet gelukt om voldoende financiële steun te realiseren voor de bouw van een nieuw walvisopvangcentrum op het landgoed in Anna Paulowna. SOS Dolfijn betreurt de uitkomst en gaat onderzoeken waar elders in het land mogelijkheden liggen voor hervatting van de opvangactiviteiten. Met verschillende locaties zijn verkenningstrajecten ingezet. Om geen tijd te verliezen zijn meerdere trajecten tegelijkertijd ingezet. Alles is erop gericht dat komend jaar gestart wordt met de bouw van het nieuwe educatieve walvisopvangcentrum. Een deel van de fondsen heeft toegezegd ook op een andere locatie de nieuwbouw te willen steunen. De educatieve activiteiten gaan ondertussen onveranderd door en in 2019 wordt het educatieteam zelfs naar de Belgische kust gehaald om voorlichting te geven. Gedurende vier dagen wordt Het Reizende Walvisziekenhuis druk bezocht in de kustplaats De Haan waar deze zomer een expositie plaats vond rondom vinvis Antonius die een jaar eerder daar aanspoelde. 

2018 
Educatie is voor SOS Dolfijn een belangrijk kerntaak van de stichting. De in 2016 gelanceerde educatieve voorstelling genaamd Het Reizende Walvisziekenhuis is de afgelopen jaren steeds populairder geworden en wordt steeds vaker gevraagd door het hele land. Januari 2018 is er een tweede educatief platform bijgekomen. SOS Dolfijn presenteert met trots een digitaal lespakket voor de onder- en bovenbouw van de basisscholen. Het lespakket genaamd De Walviswereld Dichtbij haalt de wereld van de walvissen in de klas. Het lespakket kan kosteloos ingezet worden, heeft een complete handleiding voor de leerkracht en diverse kerndoelen komen aan bod. 

Op 21 maart hebben SOS Dolfijn en IFAW in Den Haag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hiermee spreken beide organisaties af de komende jaren te gaan samenwerken om walvissen en dolfijnen optimaal te kunnen helpen in Nederland en om zo spoedig mogelijk een nieuw opvangcentrum te realiseren. Naast financiële steun voor de opvangactiviteiten richt de samenwerking zich op het uitwisselen van kennis en gezamenlijke educatieve projecten op het gebied van dier- en natuurbescherming.

ondertekening overeenkomst

SOS Dolfijn wordt in 2018 benaderd door de eigenaren van Landgoed Hoenderdaell in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Het landgoed heeft nog ruimte over waar eventueel een nieuw walvisopvangcentrum kan komen. Een uitgebreid verkenningstraject wordt ingezet. Landgoed Hoenderdaell is een dierentuin en natuurgebied maar biedt ook al plaats aan Stichting Leeuw, een opvangcentrum voor grote katachtigen. Voor de opvang van walvisachtigen op de locatie zijn wel veel aanpassingen nodig en dus veel geld. Diverse fondsen en subsidieverstrekkers worden benaderd. 

2017 
Er is nog geen nieuwe locatie gevonden en SOS Dolfijn verkeerd in een financiële crisissituatie. Een vertrek uit Harderwijk is noodzakelijk om te kunnen blijven voortbestaan. Het samenwerkingsverband met het Dolfinarium wordt dan ook niet verlengd. Hoewel SOS Dolfijn het opvanggebouw mag blijven gebruiken is daar zonder inkomsten geen opvang meer mogelijk. De medische zorg aan zieke bruinvissen en dolfijnen is immers zeer kostbaar. Op 26 januari 2017 kan na elf maanden behandeling bruinvis Nena teruggebracht worden naar zee en zij is daarmee de laatste bruinvis die vanuit de Harderwijker opvangsituatie behandeld kon worden. Hoewel een eerder verkenningstraject met Ecomare op Texel niet tot een nieuw centrum leidde, gaan beide partijen opnieuw met elkaar in gesprek. De insteek is nu om te kijken of het mogelijk is om op het Ecomare terrein een noodopvang te creëren. Daarnaast loopt er een traject met De Nieuwe Afsluitdijk en een gemeente in Friesland.  SOS Dolfijn gelooft in samenwerkingen, samen sta je immers sterker. In 2017 ondertekenen SOS Dolfijn en IFAW (International Fund for Animal Welfare) een intentieverklaring. De komende periode wordt gekeken hoe beide partijen kunnen gaan samenwerking. Ook ontvangt SOS Dolfijn dat jaar financiële steun van IFAW die ervoor zorgt dat het team toch 24/7 voor walvisachtigen in nood klaar kan blijven staan. Want ook al is er geen opvang mogelijk, het team wil de dieren niet lijdend op het strand laten liggen. IFAW heeft als internationale dierenwelzijnsorganisatie onder andere een uitgebreid beschermingsprogramma voor walvissen. Er is met name veel ervaring opgedaan bij hulp aan zeezoogdieren in de Verenigde Staten. Met het ‘Marine Mammal Rescue and Research’ team is IFAW een toonaangevende organisatie die onder andere reddingen van grote groepen gestrande walvissen en dolfijnen met groot succes coördineert en uitvoert. Beide organisaties streven naar een duurzaam partnerschap. Ervaring en expertise van beide organisaties zullen elkaar daarbij versterken zodat hulpverlening aan dieren geoptimaliseerd kan worden.

2016
Eén van de missies van SOS Dolfijn is educatie. Om een breder publiek te bereiken heeft SOS Dolfijn een educatieve voorstelling ontwikkelt waarmee door het land gereisd kan worden. Met de lancering van Het Reizende Walvisziekenhuis kan het team langs scholen en evenementen trekken om jong en oud meer voorlichting te geven over de walvisachtigen in de Noordzee. Door middel van educatieve posters, interactieve spellen en replica dieren ontdekken bezoeker in Het Reizende Walvisziekenhuis meer over de walvisachtigen in de Noordzee, de inheemse bruinvis staat hierin centraal. Ook leert men meer over de rol van walvisachtigen in het mariene voedselweb en de gevaren waarmee de dieren te maken hebben zoals overbevissing en vervuiling van het leefgebied. De samenwerking met het Dolfinarium wordt steeds minder vanzelfsprekend en uiteindelijk zelfs ongewenst voor de stichting. Doelstellingen en visie tussen beide organisaties komen verder uit elkaar te liggen. SOS Dolfijn merkt daarnaast de voorgaande jaren dat de huisvesting in Harderwijk voor een continue verwarring zorgt dat SOS Dolfijn nog steeds onderdeel zou zijn van het commerciële zeezoogdierenpark. Dit staat verdere ontwikkeling en fondsenwerving ernstig in de weg. Zodanig dat de beslissing wordt gemaakt om het in dat jaar aflopende samenwerkingscontract niet te verlengen. Omdat SOS Dolfijn gelooft dat je samen sterker staat worden verkenningstrajecten gestart met partijen waarbij de doelstelling en visie meer overeen lijkt te komen. SOS Dolfijn gaat in gesprek met Ecomare op Texel en de zeehondenopvang in Pieterburen voor een mogelijke huisvesting bij één van deze partijen. Het leidt echter niet tot een intensivering van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden. 
                                                       dsc

2012-2016
Het team van SOS Dolfijn biedt zorg aan vele dieren in nood. Het rescueteam staat dag en nacht paraat voor walvisachtigen in nood. Geregeld zijn de gestrande dieren in een zodanig slechte toestand dat een dierenarts de dieren moet laten inslapen om zo langer lijden te voorkomen. Maar soms kan een dier opvang worden geboden. Een aantal van deze verhalen zijn terug te lezen hier op de website.                                                                                  

2012
Voor het opvangen van dolfijnen en bruinvissen is een speciale ontheffing nodig die wordt afgegeven door de overheid. De afgelopen jaren werkte SOS Dolfijn onder de ontheffing waarover het Dolfinarium beschikte. Die ontheffing verloopt echter in 2012 en SOS Dolfijn vraagt bij het ministerie een eigen opvangontheffing aan. Deze aanvraag wordt toegekend en de opvangontheffing van het Dolfinarium wordt niet verlengd. Daarmee komt een belangrijke stap in de verzelfstandiging van de stichting die nu als enige partij in Nederland de bevoegdheid heeft om gestrande kleine walvisachtigen opvang te mogen bieden. Voor het verkrijgen van de ontheffing is aantoonbare vakkundigheid vereist.  Tot op heden is er geen andere partij geweest die van het ministerie een dergelijke ontheffing heeft ontvangen. Het succespercentage van opgevangen dieren stijgt onder SOS Dolfijn naar maar liefst 40-60 %, een wereldwijd ongeëvenaard percentage waar de stichting trots op is. 
 

                                                     

2008
De jaren na de oprichting van SOS Dolfijn in 2004 zijn ongekend druk met veel patiënten in het opvangcentrum. SOS Dolfijn vangt niet alleen op de Nederlandse kust gestrande bruinvissen en dolfijnen op. Maar ook dieren afkomstig uit omringende landen (België, Frankrijk en Duitsland) worden door SOS Dolfijn opgevangen. In de dierzorg wordt het team bijgestaan door tientallen vrijwilligers maar ook het team maakt fulltime lange dagen in de zorg die de opvangdieren nodig hebben. Hierdoor is er geen tijd geweest voor andere activiteiten zoals donateurswerving en ontwikkeling van de opgerichte stichting. Vanaf 2008 komt er personeelsuitbreiding waardoor de stichting meer van de grond kan komen. Er wordt kritischer gekeken naar de opvang van kleine walvisachtigen. Twee nieuwe pijlers, educatie en wetenschappelijk onderzoek, worden gevormd die samen met de pijler opvang en hulpverlening de fundering vormen van SOS Dolfijn. De bruinvissen die bij SOS Dolfijn verblijven in het opvangcentrum zijn een unieke en waardevolle bron om meer te weten te komen over deze diersoort. SOS Dolfijn gaat samenwerkingsverbanden aan met nationale en internationale onderzoeksgroepen om zo meer kennis op te doen over de bruinvis. Ook wil SOS Dolfijn graag een educatieve rol vervullen door de maatschappij te informeren over bruinvissen en andere walvisachtigen. Vooral over het feit dat deze bijzondere dieren voor onze eigen Nederlandse kust voorkomen. Door kinderen en volwassenen de walvisachtigen in de Noordzee te laten ontdekken, begrijpen en waarderen, wil SOS Dolfijn de maatschappij inspireren tot een actieve bijdrage in de bescherming van deze soorten en hun leefomgeving. Dit wordt onder anderen bereikt door het bezoeken van evenementen en scholen en het geven van lessen, workshops en rondleidingen. Een overzicht van opgevangen dieren lees je hier

2004
De opvangactiviteiten door het Dolfinarium in Harderwijk worden ondergebracht onder Stichting SOS Dolfijn. Bij de overname van de werkzaamheden en oprichting van de stichting was het een logische stap destijds om intrede te nemen in het in 1991 gebouwde opvanggebouw op het terrein van het Dolfinarium. Daar kon SOS Dolfijn gebruik blijven maken van bestaande faciliteiten zoals de kundige waterhuishouding, de viskeuken, het laboratorium en de dierenartsen van het zeezoogdierenpark met hun expertise en kennis. Het opvangcentrum beschikt onder andere over twee speciale opvangbassins, een observatieruimte en biedt de gewenste quarantainemogelijkheden. Het Dolfinarium steunt tevens de stichting financieel in de exploitatiedekking. Door de grote ramen rondom het opvanggebouw zijn de werkzaamheden van SOS Dolfijn zichtbaar voor alle bezoekers van het Dolfinarium.  

dsc

 

                      

 

 

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

Doneren

Webwinkel

Doneren

Deutsch

bruinvis pluche rechterzijde

In de webwinkel van SOS Dolfijn kun je diverse leuke, originele
producten kopen zoals boeken, sieraden, mokken, paraplu's en meer.

Steun met jouw aankopen het werk van SOS Dolfijn
Lees meer

Verlanglijstje

Help SOS Dolfijn met het vinden van de volgende producten:

Droogpakken Loodgordels
Handdoeken Boekenbonnen
Waadbroeken Sokken

Lees meer

Nieuws

Spitssnuitdolfijn spoelt dood aan

17-08-2020: Een dode spitssnuitdolfijn is vanochtend op de Roggenplaat aangetroffen. Een onderzoek is ingesteld naar de doodsoorzaak. Lees meer

Bruinviskalf overleden op Texel

29-07-2020: Ter hoogte van Paal 16 is op het eiland een levend bruinviskalf aangetroffen. Omstanders probeerden het diertje te helpen. Lees meer  

Bruinvis in nood bij Huisduinen

28-06-2020: Een surfer treft eind van de middag een vermagerde bruinvis in nood aan bij Huisduinen. Lees meer  

Lees meer

Spreekbeurt
houden?

Van plan om binnenkort een spreekbeurt te houden over dolfijnen, bruinvissen of andere walvissen in de Noordzee?

Lees meer

Sitemap

HomeKids CornerOpvangcentrumMeer leren
Wat doet SOS DolfijnWalvissen in de NoordzeeStrandingWalvisachtigen in nl
Onze missieBruinvissen EHBOVerzorgingBruinvis
ContactHelp meeTerug naar zeeBedreigingen
VerlanglijstWat kun je doenNu in opvangInformatiemateriaal
 Gestrand dier gevonden?  
 Vacatures Links

Vrienden van SOS Dolfijn

iqount logo xlence  Advocaten van Riet  Melanistijl - Grafisch ontwerp aegir triplepro om logo  mazierBHV Training Zeeland
Stichting Maak het Verschil IFAW
 

                                                   

English
m bg vlak
SOS Dolfijn
SOS Dolfijn