Onderzoek

golven

Het belang van kennis

Dieren die worden opgevangen in het centrum zijn een zeer unieke en waardevolle bron van informatie en kennis. De dieren komen uit het wild en kunnen ons een hoop vertellen over hoe het leven er in de Noordzee uitziet. Onderzoek doen naar bruinvissen in het wild is namelijk ontzettend lastig. Ze leven grotendeels onder het wateroppervlakte en zijn dus moeilijk te zien of te volgen. De dieren in het opvangcentrum geven ons een unieke kans om meer te leren over deze soort. Met wetenschappelijk onderzoek doet de stichting informatie en kennis op die essentieel is voor bescherming en instandhouding van de populaties in het wild. Daarnaast kunnen we met deze opgedane kennis het welzijn van de dieren in het opvangcentrum blijven waarborgen.

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn

 

Onderzoek in het opvangcentrum

Fundamenteel en toegepast onderzoek naar fysiologie, immunologie, gedrag, gehoor en ziekteverschijnselen heeft het afgelopen decennium in het opvangcentrum van SOS Dolfijn plaatsgevonden. Stichting SOS Dolfijn werkt hiervoor samen met nationale en internationale onderzoeksgroepen. Zo zijn er de afgelopen jaren samenwerkingsverbanden opgebouwd met onder andere de Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit in Rotterdam, het Forschungs- und Technologiezentrum Westküste in Büsum, Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research, Hannover en Fjord and Baelt Centre in Denemarken.

Erasmus universiteit Rotterdam
Samen met deskundigen van de Erasmus universiteit Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar virussen en andere ziekteverwekkers bij bruinvissen. Op deze manier komt men meer te weten over aandoeningen en pathologie bij deze diersoort. De kennis die hieruit voortkomt dient de populaties in de natuur maar ook mogelijkheden voor behandeling in het opvangcentrum van SOS Dolfijn.

Forschungs- und Technologiezentrum Westküste (FTZ)
Onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met FTZ richtten zich op het gehoor van bruinvissen. Zo heeft een uitgebreide studie plaatsgevonden naar de invloed van windmolenparken op bruinvissen. Hierbij werd onderzocht wat het effect is van het achtergrond geluid dat wordt geproduceerd door windmolens in zee op de gehoorcapaciteit van de dieren. Resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor een document dat is aangeboden aan de technische commissie van ASCOBANS (the Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas).

Institute for Terrestrial and Aquatic Wildlife Research (ITAW)
In samenwerking met onderzoekers van ITAW, onderdeel van University of Veterinary Medicine Hannover, worden bruinvissen die worden verzorgd in het opvangcentrum gecontroleerd op hun akoestische gezondheid. Op deze manier komen we meer te weten over eventuele gehoorschade en andere aspecten van het gehoor bij bruinvissen. Histologisch onderzoek naar het oor bij dode dieren geeft ook informatie over gehoorschade. In samenwerking met de onderzoeksgroep wordt verder ook onderzoek gedaan naar bloedwaardes, endocrinologie en immunologische aspecten bij bruinvissen. Op deze manier wordt meer bekend over de biologie van de diersoort.

Hell marine station
Ook is er een samenwerkingsverband met Hell marine station in Gdansk, Polen. Wetenschappers zetten zich daar in voor het behoud van de bedreigde Baltische bruinvis. Schattingen geven aan dat de populatie nog slechts bestaat uit enkele honderden dieren. Door het geven van advies en het uitwisselen van informatie hoopt SOS Dolfijn bij te dragen aan het behoud van deze ernstig bedreigde populatie bruinvissen.

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
SOS Dolfijn heeft een samenwerkingsverband gehad met de RUG. Focus van het onderzoek lag op belangrijk genetisch onderzoek naar bruinvissen. Hierdoor ontstond meer kennis op onder anderen populatieniveau en over soorten.

Welzijn

In het opvangcentrum staat het welzijn van het dier continu voorop. SOS Dolfijn voert onderzoek uit en faciliteert onderzoeken onder strikte voorwaarden. De onderzoeken worden op een dusdanige wijze uitgevoerd dat ze zoveel als mogelijk onderdeel zijn van de dagelijkse verzorging en zo min mogelijk extra belastend of verstorend zijn voor de dieren. Gedurende de periode dat dieren onder de zorg van SOS Dolfijn zijn ligt de dagelijkse zorg in de handen van ervaren en professionele medewerkers onder toeziend oog van beheerder en dierenartsen. 

 

Nieuwe samenwerkingen en onderzoeksmogelijkheden

SOS Dolfijn werkt graag met deskundigen aan nieuw wetenschappelijk onderzoek om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming en de instandhouding van bruinvissen en dolfijnen. Bent u als universiteit of onderzoeker geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking dan kan uiteraard contact worden opgenomen met de betrokken personen van SOS Dolfijn. Het spreekt voor zich dat alleen wetenschappelijk onderzoek plaats kan vinden dat niet schadelijk of verstorend is voor de dieren.

 

Publicaties