golven

05 februari 2017

Met de terugkeer van Nena naar zee afgelopen week en het verhuizen van al onze materialen naar een tijdelijke opslag een maand geleden, neemt SOS Dolfijn definitief afscheid van Harderwijk en staan we voor een nieuwe fase in onze ontwikkeling.

De komende maanden gaan we werken aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Want een kleine organisatie als SOS Dolfijn die een grote verantwoordelijkheid op zich neemt, is gebaat bij samenwerking met partijen, subsidieverleners en mensen die dezelfde doelstellingen nastreven en dat met overeenkomstige passie doen.

We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de dierzorg die we bieden zo goed mogelijk te behouden. Meerdere mogelijkheden voor een tijdelijke oplossing voor opvang zijn in onze overwegingen voorbij gekomen of ons aangeboden. Maar rehabilitatie van kleine walvisachtigen is niet eenvoudig! Het is extreem intensief en specialistisch. Ik geloof niet dat er veel diersoorten zijn die meer en intensievere zorg nodig hebben dan een ernstig zieke en vermagerde bruinvis of dolfijn. Daarom is onze insteek dat we liever wat meer tijd nemen om een duurzame en kwalitatief goede oplossing te vinden dan overhaast een te beperkte situatie te creëren. Ondertussen blijven we gewoon klaar staan voor dieren in nood, vooralsnog zonder de mogelijkheid van opvang. We zijn vol vertrouwen dat er een goede oplossing komt en we in de loop van 2017 ook onze opvangactiviteiten zullen hervatten.

De rehabilitatie van bruinvis Nena reflecteert waar SOS Dolfijn voor staat: dieren die in een kwetsbare of hulpeloze situatie terechtkomen hulp bieden en een toekomst geven die er niet meer leek te zijn. We doen dit door mateloos te investeren in het herstel van een dier. Tientallen bruinvissen hebben we de afgelopen jaren terug gebracht naar zee na maandenlange zorg. Nergens op de wereld zijn dergelijke aantallen walvisachtigen opgevangen, gerehabiliteerd en terug gebracht naar hun natuurlijke leefomgeving.

Wij geloven dat het helpen van een individueel dier in nood waardevol en belangrijk is. Niet alleen omdat dit dier onze hulp verdient, maar ook omdat dit dier een vertegenwoordiger is van de natuur die zwaar onder druk staat. De impact die de mens heeft gehad op het milieu sinds de industriële  revolutie is buitengewoon. Vervuiling, verstoring, overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen en vele manieren van ingrijpen van de mens zijn bedreigend voor allelei levensvormen. Sommige ecosystemen zijn verwoest, diersoorten zijn uitgestorven en er is een groeiend verlies aan biodiversiteit. Nog steeds zitten we op ‘ramkoers’. Een wereld waar onverschilligheid, massaconsumptie, winstcijfers en egocentrische leiderschap zo’n centrale rol innemen, creëert enorme uitdagingen voor een duurzame relatie met de natuur. Maar gelukkig zijn er talloze initiatieven en betrokken organisaties die zich inzetten voor natuurbescherming. En samen kan een verschil gemaakt worden! Het team van SOS Dolfijn is regelmatig onderweg naar evenementen en scholen om met verhalen als die van Nena, met workshops en met ons interactieve Reizende Walvisziekenhuis bewustzijn te creëren en kennis over te brengen.

SOS Dolfijn staat voor een uitdagende periode! Ik heb groot respect voor ons team dat ondanks alle drukte en onzekerheid van de afgelopen jaren door is blijven gaan met het goede werk en met de uitwerking van onze de plannen en onze visie. Ondanks het feit dat we over het algemeen werden gezien als onderdeel van het Dolfinarium zijn we onze eigen koers blijven varen met daarbij een sterk geloof in het mooie werk dat we doen. Ook ben ik trots op de keuze die we hebben gemaakt om de stap te maken onze plek in Harderwijk te verlaten en de samenwerking met het Dolfinarium te beëindigen ondanks dat we nog geen nieuwe oplossing voor opvang hebben. Het is een sprong in het diepe om een toekomst te creëren die bij ons past. Voor SOS Dolfijn breekt nu een tijd aan van vooruit kijken en de nieuwe situatie en kansen omarmen.

Eligius Everaarts, Directeur Stichting SOS Dolfijn

ondersteunen bruinvis door

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn