golven

Privacyverklaring en cookiebeleid Stichting SOS Dolfijn

Hoe gaat Stichting SOS Dolfijn met jouw gegevens om?

Stichting SOS Dolfijn erkent en respecteert de groeiende behoefte van personen om inzicht en regie te hebben over persoonsgegevens die door bedrijven en organisaties, zoals ook Stichting SOS Dolfijn, worden verzameld, vastgelegd en verwerkt en de wijze waarop u als persoon communicatie vanuit de organisatie ontvangt. Persoonlijke gegevens van websitebezoekers, nieuwsbrief-abonnees, donateurs en overige relaties, die door SOS Dolfijn worden geregistreerd, worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Voor uitgebreide informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Contactgegevens Stichting SOS Dolfijn

Postadres: Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna
Bezoekadres: Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 08135639

Telefoonnummer: 06-46656601
(bereikbaar op werkdagen van 08:30 tot 17:00)
Alarmnummer: 06-65098576
(bereikbaar 24/7 maar uitsluitend te gebruiken voor meldingen over walvisachtigen in nood)

E-mailadres algemeen: info@sosdolfijn.nl
E-mailadres voor donateurs: info@sosdolfijn.nl

Welke gegevens en met welk doel?

Uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN) worden vastgelegd ter uitvoering van bijvoorbeeld het donateurschap, de verwerking van een eenmalige gift, het aanleveren van opgevraagde informatie zoals een spreekbeurtpakket of verwerken van een bestelling.

Ook kan Stichting SOS Dolfijn deze gegevens gebruiken om u te informeren over bijvoorbeeld de activiteiten van Stichting SOS Dolfijn. Wanneer u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit melden via het sturen van een e-mail aan info@sosdolfijn.nl of per post via: Stichting SOS Dolfijn, Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna.

Herkomst en verspreiding van persoonsgegevens

Stichting SOS Dolfijn gebruikt geen persoonsgegevens van andere partijen. Ook worden er vanuit Stichting SOS Dolfijn, zowel binnen als buiten de EU, geen persoonsgegevens aan andere partijen aangeleverd voor doeleinden van die andere partijen. (SOS Dolfijn verkoopt bijvoorbeeld geen persoonsgegevens door aan derden.) De door Stichting SOS Dolfijn verzamelde persoonsgegevens worden puur en alleen voor doeleinden voor de eigen organisatie ingezet en worden via de eigen kanalen verzameld.

Bewaartermijn gegevens

De door Stichting SOS Dolfijn verzamelde gegevens worden voor een bepaalde periode gebruikt en bewaard. De gehandhaafde bewaartermijnen van de door Stichting SOS Dolfijn bewaarde persoonsgegevens varieert en is mede afhankelijk van wet- en regelgeving geldend voor bewaartermijnen van persoonsgegevens.  Bewaartermijnen van uw persoonsgegevens zijn opvraagbaar bij Stichting SOS Dolfijn via het sturen van een e-mail aan info@sosdolfijn.nl of per post via: Stichting SOS Dolfijn, Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna.

Betaalgegevens

Indien u een (doorlopende) incassomachtiging afgeeft, verwerkt Stichting SOS Dolfijn de door u ingevulde persoonsgegevens en uw IBAN om de donatie in ontvangst te kunnen nemen. Wanneer u zelf een losse gift naar Stichting SOS Dolfijn overmaakt leggen wij uw IBAN en naam vast, zodat een eventueel volgende gift herkent kan worden als een gift van u.

Responsinformatie e-mail

Om de inhoud van onze e-mails te optimaliseren legt Stichting SOS Dolfijn de respons (openen en kliks) op de door Stichting SOS Dolfijn verstuurde e-mails op individueel niveau vast. Indien u de digitale nieuwsbrieven of mailingen van Stichting SOS Dolfijn niet meer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven door middel van een link onderaan de mailing of door te reageren op de mail. Afmelden kan ook door het versturen van een e-mail naar info@sosdolfijn.nl of per post via: Stichting SOS Dolfijn, Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna.

Inzage en verwijdering

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een ieder het recht op inzage van, rectificatie of verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met Stichting SOS Dolfijn op te nemen. U kunt op elk moment en kosteloos inzage vragen in de gegevens die Stichting SOS Dolfijn over u verzamelt of deze laten corrigeren of verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De brief kunt u richten aan: Stichting SOS Dolfijn, Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna.

Beveiliging

Stichting SOS Dolfijn draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen, waarin gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Stichting SOS Dolfijn zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. Plus dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Gebruik voor marketingdoeleinden

Stichting SOS Dolfijn verzamelt informatie over uw gebruik van de website www.sosdolfijn.nl met behulp van zogenaamde “remarketing” en vergelijkbare hulpmiddelen van Facebook, Twitter, Instagram en Google. De op die manier verzamelde gegevens kunnen worden verstrekt aan marketingpartner Druktemaker, die de door hen in opdracht van Stichting SOS Dolfijn verzamelde informatie kan gebruiken om aan u gerichte Stichting SOS Dolfijn-advertenties te tonen. Indien u hier geen prijs op stelt, dient u het plaatsen van cookies door onze website te weigeren. Meer informatie is te vinden in de cookie- en privacyverklaring behorende bij de website www.sosdolfijn.nl

Cookies

Totdat u op de website www.sosdolfijn.nl het gebruik van cookies, andere tracking systems en de privacyverklaring accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek aan deze website accepteert u de gebruikersvoorwaarden, zoals aangegeven in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar gesteld op deze website ( www.sosdolfijn.nl ) en is de enige versie die van toepassing is op deze website zolang u deze bezoekt.

Wijzigingen privacyverklaring

Stichting SOS Dolfijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging heeft plaatsgevonden op 12-01-2023.

Vragen

Voor verdere vragen over privacy en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens dan kunt u uw klacht indienen via: info@sosdolfijn.nl. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn