golven

Tuimelaar dolfijn verdwaalt in Oosterschelde
17 oktober 2021

Vanaf het rondvaartschip MSonrust is vandaag tweemaal een dolfijn waargenomen. Het dier zwom ter hoogte van Schelphoek in de Oosterschelde. Op basis van de beelden lijkt het te gaan om een tuimelaar dolfijn. In de Oosterschelde leven enkele tientallen bruinvissen, een andere kleinere tandwalvissoort. Maar voor tuimelaar dolfijnen is het gebied mogelijk minder geschikt om te overleven en het juiste en voldoende voedsel te vinden. De laatste waarnemingen van tuimelaar dolfijnen in de Oosterschelde waren in 2013 en 2007. Toen liep het bezoek voor de dieren helaas niet goed af en werden de dolfijnen later dood aangetroffen in het gebied. SOS Dolfijn heeft verschillende instanties actief op en rondom de Oosterschelde gevraagd om de komende dagen mee uit te kijken en waarnemingen direct door te geven. Dit kan via de website www.waarneming.nl of telefonisch bij SOS Dolfijn via 06-46656601. Het liefst met beeldmateriaal zodat kan worden bepaald of het inderdaad de dolfijn betreft. Om de Noordzee weer in te zwemmen moet het dier door de kering terug zwemmen.

* Update 18-10-2021 * 
Ook vandaag is de tuimelaar dolfijn door diverse mensen in de Oosterschelde waargenomen. Als walvishulpverlenersorganisatie maken wij ons zorgen om het dier. Want de ervaring leert dat dolfijnen niet goed overleven in de Oosterschelde en dat dergelijke waarnemingen soms eindigen met de vondst van zo´n dolfijn overleden na enkele dagen. Morgen gaat een rescueteam ter plaatse om het dier te monitoren. Hopelijk treffen zij het dier niet aan en is het de dolfijn het toch gelukt om de Oosterschelde weer uit te zwemmen via de kering. Mocht de dolfijn er morgen ook zwemmen dan kunnen zij het dier monitoren en verschillende gezondheidscontroles doen, zoals ademhaling controle en beoordeling van het gedrag. Ook is het team stand-by voor het geval dat het dier met laag tij ergens strand. Wanneer dat gebeurt kunnen we het dier terugbrengen naar de Noordzee waar de dolfijn wel kan overleven. 

Vorig jaar mei wist het rescueteam van SOS Dolfijn een verdwaalde tuimelaar dolfijn weg te helpen uit de havens van Amsterdam en helemaal terug te begeleiden de sluizen door bij IJmuiden, terug naar open zee. Maar die situatie was anders. De betreffende dolfijn in Amsterdam werd herkend en was bekend in Frankrijk. Daardoor wist het team dat die dolfijn mee te lokken was middels spellen met boeien en door de boot in te zetten waarmee het dier de Amsterdamse havens was ingezwommen. De dolfijn volgende de boot namelijk al dagen en kon zo de haven uitgelokt worden, mee tot aan IJmuiden. Het laatste stuk na de sluis terug naar zee werd een spel met boeien ingezet. Dat lukte! De dolfijn in de Oosterschelde heeft geen enkele aanleiding om met een rescueboot met ons mee te zwemmen. Daarbij komt ook dat het dier niet de kering door te begeleiden is, enkel via de Roompotsluis. Het is bij wet verboden om een walvis of dolfijn te vangen. Daarbij is het in zo'n groot wijds gebied ook onmogelijk om een dier te vangen. In de opvangbassins van SOS Dolfijn die 6 bij 8 meter groot zijn en anderhalve meter diep zijn bijvoorbeeld al meerdere mensen nodig en hekken die het bassin kunnen afsluiten om daarin een dolfijn te vangen. Uiteraard gaat SOS Dolfijn er alles aan doen om te proberen het dier te helpen. Het team zal morgen ter plaatse zijn en mocht er een situatie zich voor doen waarbij hulp geboden kan worden, dan wordt dit direct gedaan. Verder zullen we zorgen voor rust rondom het dier en verstoring voorkomen. 

* Update 21-10-2021 * 

De harde wind vandaag maakt het monitoren van de tuimelaar dolfijn in de Oosterschelde te lastig. Er staan flink wat golven waardoor het moeilijk waarnemen is. Toch kreeg SOS Dolfijn rond half vijf een melding van mensen die het dier op dat moment hadden zien zwemmen. De locatie: dichtbij de kering ter hoogte van de Roggenplaat. Natuurlijk hopen we dat de dolfijn de kering door zwemt, terug naar zee. De afgelopen dagen heeft SOS Dolfijn de tuimelaar dolfijn goed in de gaten gehouden. Zo hebben we het gedrag van het dier beoordeelt en geprobeerd een beeld te krijgen van de gezondheid van het dier. De weersomstandigheden werkte niet echt mee en soms was het lastig het dier goed te monitoren. Gelukkig werd er volop gehoor gegeven aan de oproep waarnemingen van het dier door te geven aan SOS Dolfijn of via de website www.waarneming.nl Daardoor kregen we een goed beeld van de gebieden waar het dier vaker zwom. Ademhaling controles, die iets kunnen zeggen over de gezondheid van het dier, gaven geen aanleiding tot zorg. Ook zag het zwemgedrag er normaal uit. Maar een dolfijn hoort niet in de Oosterschelde. Het is dan ook de hoop dat het dier de weg naar buiten inmiddels heeft gevonden.

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Realisatie Waddenbelevenis volop gaande

21-02-2024: Komende maanden wordt er hard gewerkt aan de realisatie van de Waddenbelevenis. Een uitbreiding van SOS Dolfijn op en samen met Dierenpark Hoenderdaell. 

Lees meer

 
 

Gift van Wildlife Fund

12-02-2024: Als stichting is SOS Dolfijn afhankelijk van giften en donaties. Om in 2024 medische zorg te kunnen bieden aan dieren in nood heeft het Wildlife Fund een prachtige donatie toegezegd.  

Lees meer

 
 

Bruinvis in nood bij Lauwersoog

30-12-2023: Bij Lauwersoog is een zieke bruinvis aangetroffen. Het mannetjesdier is op tijd gevonden en opgehaald en opgevangen bij en door SOS Dolfijn

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn