golven

24 februari 2017

Stichting SOS Dolfijn krijgt veel vragen over de levend gestrande bruinvissen in Nederland en België van de afgelopen dagen en waarom SOS Dolfijn gestrande dieren niet naar Brugge (Boudewijn Seapark) of Zeeland (SeaMarco) brengt. Daarom hierover een kort bericht.

Stichting SOS Dolfijn beschikt sinds het vertrek uit Harderwijk niet meer over opvangfaciliteiten. Wel staat het team 24/7 klaar om advies en hulp te geven aan walvisachtigen in nood. Bij gestrande dieren zijn momenteel twee opties: Indien na onderzoek en diagnose het dier als gezond wordt beoordeeld kan een gestrand dier direct terug worden geplaatst in zee. In de meeste gevallen hebben gestrande dieren echter gezondheidsproblemen. Dieren kunnen ernstig ziek zijn, of gewond. Na het stranden worden door vogels vaak ernstige pikwonden aangebracht in vitale delen zoals ogen en blaasgat. Soms is sprake van zware infecties of uithongering. Ook is bekend dat ten gevolge van het stranden spierschade optreedt. Zelfs ogenschijnlijk gezonde dieren blijken vaak dagen lang niet goed te kunnen zwemmen. Een directe terugplaatsing  in zee zou in dergelijke gevallen een zekere dood van het dier betekenen. In die situatie is euthanasie de beste hulpoptie (bij afwezigheid van de opvangmogelijkheid).

De afgelopen dagen bleek dat een levend gestrande bruinvis in België is opgevangen in Boudewijn Seapark in Brugge en SeaMarco in Zeeland. Daarop kwamen vragen bij SOS Dolfijn binnen waarom SOS Dolfijn geen gebruik maakt van die faciliteiten.

In de optiek van SOS Dolfijn vertegenwoordigt het Boudewijn Seapark in Brugge geen volwaardig en goed ingericht opvangcentrum voor walvisachtigen. Zoals ook aangegeven door de vertegenwoordigers van het centrum, biedt het slechts tijdelijke en provisorische opvang. Een ziek dier kan er maximaal 1-3 dagen worden verzorgd. Boudewijn Seapark dient hierbij als tussenstation om het gestrande dier over te brengen naar SeaMarco in Nederland waar het dier verder wordt verzorgd.

Uit ervaring weet SOS Dolfijn dat bruinvissen over het algemeen enkele weken 24/7 intensieve en specialistische zorg nodig hebben om te stabiliseren. Voor een volledig herstel is vaak enkele maanden vereist.

SOS Dolfijn is van mening dat een extra transport van een gestrande en zieke bruinvis na enkele dagen schadelijk is voor het rehabilitatieproces van de patiënt. Elke vorm van ingrijpen op het dier heeft in de eerste dagen na stranding  grote invloed op het stress niveau en daarmee op een succesvol herstel en op het welzijn van het dier. Een stabiele rustige omgeving is daarom juist in de eerste dagen van de zorg essentieel. SOS Dolfijn vindt het belangrijk dat het dier direct na stranding naar de definitieve, goed uitgeruste opvanglocatie wordt gebracht.

Er bestaat geen samenwerking tussen Boudewijn SeaPark en SOS Dolfijn. SOS Dolfijn was niet op de hoogte van deze activiteiten. Dolfinarium Brugge heeft een verzoek gedaan bij het onderzoekscentrum SeaMarco voor verdere zorg.  SeaMarco is geen gespecialiseerd opvangcentrum, maar een onderzoekscentrum waar gehooronderzoek aan bruinvissen plaatsvindt.

Om bovenstaande redenen brengt SOS Dolfijn gestrande dieren in Nederland niet naar genoemde locaties. Gezien de complexiteit die de zorg voor zieke bruinvissen met zich meebrengt en het belang van het welzijn van betrokken dieren, start of faciliteert SOS Dolfijn alleen rehabilitatie in een gekwalificeerd opvangcentrum met voldoende middelen en mogelijkheden om een volledig rehabilitatieproces te bieden. Daarbij is de doelstelling ten alle tijden een zo spoedig mogelijke terugkeer naar zee.

Kwalitatief goede opvangmogelijkheden zijn voor SOS Dolfijn een essentiële voorwaarde voor het bieden van opvang. Deze zijn momenteel niet beschikbaar. SOS Dolfijn werkt aan oplossingen om opvang en rehabilitatie van bruinvissen en dolfijnen spoedig weer te realiseren.

 

Help ons redden!

Elke dag staat ons team klaar voor dieren in nood. Om ze hulp te blijven bieden ben jij een onmisbare schakel. Want alleen met jouw steun kunnen wij ons werk blijven doen.

 

 Doneren

 

Nieuws

 
 

Bruinvis gestrand bij Nes

20-05-2023: Bij het West Friese Nes is een bruinvis gestrand aangetroffen. De melding kwam binnen via Zeehondencentrum Pieterburen. Het dier heeft het niet gered. 

Lees meer

 
 

SOS Dolfijn aanwezig bij ECS

26-04-2023: Afgelopen week werd in Spanje het jaarlijkse congres gehouden van de European Cetacean Society. SOS Dolfijn was uiteraard ook aanwezig. 

Lees meer

 
 

Bruinvis Tess naar zee

18-04-2023 Een feestelijk dag voor het team van SOS Dolfijn. Bruinvis Tess is weer volledig hersteld vrijgelaten terug in zee.   

Lees meer

 

 

 

Vrienden van SOS Dolfijn